Piratfestivalen är en årligen igenkommande festival

Över 25 kostnadsfria aktiviteter för deltagarna. Gratis “skatt” till alla barn.

Den förväntade framtiden för piratfestivalen är att den kommer att utvecklas till att bli en årligen igenkommande festival som utvecklas och blir större, samt att det även sprids till övriga landet då temat är pirat och barnaktiviteter.

Vårt mål med denna festival är att den ska vara helt kostnadsfri för att alla ska kunna delta denna dag oavsett ekonomisk bakgrund.

Vi har för avsikt att fortsätta arrangera piratfestivalen kostnadsfritt för alla och det innebär att vi behöver söka pengar även fortsättningsvis för att kunna fortsätta med arrangemanget. Så hur stor festivalen blir hänger på hur mycket sponsring vi lyckas söka och få igenom.

Syftet är att familjer och barnen ska ha en rolig dag tillsammans, vi har många festivaler i Östersund men en renodlad barnfestival med inriktning enbart aktiviteter för lek är vad vår festival ska stå för. Det är ett underbart tillfälle att engagera våra egna ungdomar och barn i Unga Örnar i en återkommande aktivitet, från första planeringsmötet till genomförandet av dagen.

För information kring nästa piratfestival följ oss på :
Piratfestivalen