För att kontakta våra huvudarrangörer:

Jan-Erik Tedemar:
jan-erik.tedemar@ungaornar.se

Sonia Elvstål:
sonia.elvstal@gmail.com